Pompa Barsha mampu menaikkan air ke lahan petani organik dengan tidak mengandalkan bahan bakar minyak (BBM) serta Listrik, namun hanya digerakkan oleh tenaga air itu sendiri.