Kementerian Pertanian bersama Bulog bakal mempercepat program serap gabah petani melalui program Sergap.